top of page
Sigvard flocken 2.JPG

Användarvillkor

Allmänt

Dessa användarvillkor gäller för www.miothewayofcompassion.com . Läs nog igenom samtliga villkor innan du går vidare. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ingå ett juridiskt bindande avtal med Emelie Cajsdotter Naturmedicin (enskild firma) med org.nummer 7404074804 (nedan kallat Emelie Cajsdotter eller bolaget).

Om du inte accepterar våra villkor kan samtycke inte lämnas, webbplatsen och dess tjänster kommer vid en sådan situation inte kunna användas.

Önskas ingånget avtal sägas upp kan det göras genom att skicka ett mail till info@miothewayofcompassion.com och meddela att du vill avsluta ditt konto.

Eventuella ändringar i användarvillkoren kommer att meddelas dig till den e-post-adress du angett när du registrerat dig på webbplatsen.

Emelie Cajsdotter tillåter att du besöker bolagets webbplats via din dator, mobiltelefon, surfplatta eller skriver ut kopior av utdrag från dessa sidor enbart för ditt personliga bruk och inte för spridning. Användandet av denna webbplats och dess innehåll är tillåtet i privat, icke-kommersiellt syfte.

Syftet med webbplatsen

Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla försäljning av digitala tjänster.
 

Egendomsrätt till webbplatsen

Webbplatsen ägs och hanteras av Emelie Cajsdotter, i egenskap av juridisk person.  
 

Användarvillkor

Webbplatsen och dess innehåll är tillgängligt för personer över 18 år, som lagligt kan ingå avtal.

Immateriella rättigheter

Emelie Cajsdotter innehar det immateriella rättigheterna till text, bild, video, design och övrigt material som görs tillgängligt för dig som användare. De upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsman. Användarna tillåts således inte att kopiera, distribuera, reproducera, kommersiellt exploatera eller på annat sätt dra nytta av sådant material.

Betalning

Betalning för tjänsterna som finns på webbplatsen sker antingen via webbplatsen betalningstjänst eller till Emelie Cajsdotters Bankgiro eller Swish.

Personuppgiftspolicy

Webbplatsen förbinder sig att följa Dataskyddsförordninen (GDPR) vars syfte bland annat är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter.

Genom att acceptera användarvillkoren samtycker användaren till att bolaget samlar in personuppgifter vid följande tillfällen:

Registrering av användare

När du registrerar dig som användare på webbplatsen kommer du medvetet att ange namn, e-postadress samt telefonnummer.

Som användare kan du också välja att verifiera dig via en tredjepartslösning, såsom Google eller Facebook. Vid utnyttjandet av sådana lösningar godkänner användaren att dela med sig av personuppgiftsdata till tredjepartsleverantören. Bolaget ansvarar inte för personuppgifter som hanteras av tredjepartsleverantörer och det är användarens ansvar att säga upp godkännandet av att sådana tredjepartsleverantörers får ta del av användarens personuppgifter.

 

Data som samlas in

Genom att använda webbplatsen delar användaren med sig av data som sparas bolaget i en databas. Detta sker för att bolaget ska veta vem användaren är och för att kunna leverera tjänster på webbplatsen.

Överlåtelse av personuppgifter till tredje part

Bolaget kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som angivits i bolagets Personuppgiftspolicy, om bolaget inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om bolaget först har fått ditt samtycke.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.

Registerutdrag och radering av personuppgifter

Genom att maila till bolaget på info@miothewayofcompassion.com med rubriken ”Begäran att ta del av personuppgifter” och ange de uppgifter du använt vid registrering, kan du kostnadsfritt och utan anledning, i ett så kallat registerutdrag få veta vilka uppgifter bolaget har registrerat om dig och hur dessa används.

Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. Vill en användare radera sitt konto och tillhörande personuppgifter kan användaren skicka ett mail till info@miothewayofcompassion.com med ämnesraden ”Radera konto”. Det kan ta upp till 4 veckor att behandla en förfrågan om att radera sitt konto.

 

Cookies

Vi arbetar löpande med att förbättra användarupplevelsen av vår webbplats. Till vår hjälp har vi Cookies (kakor) för att du inte ska behöva logga in varje gång du besöker vår webbplats. Tekniken som används innebär att vi samlar in data från hur du använder webbplatsen. Exempelvis vilka sidor du har besökt, vilken browser du använt. Detta möjliggör att vi kan göra webbplatsen än mer användarvänlig för dig.  

Som användare kan du själva välja vilken information som bolaget ska kunna ta del av genom att justera dina Cookies-inställningar.

Användares avtalsbrott

Om du som användare bryter mot någon av dessa villkor kommer ditt användarkonto stängas av. Eventuell avgift återbetalas ej.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Bolaget ansvarar inte för kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till webbplatsen. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför bolagets kontroll. Vi kan således inte garantera webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Vid tekniska fel ersätts högst summan som användaren erlagt för den specifik tjänst.

Bolaget ansvarar inte för användarens uppfattning av informationen som ges på webbplatsen. Allt material som finns på webbplatsen är inte den slutgiltiga sanningen om något, utan en tolkning sammanställd av bolaget. Således kan innehåll i tjänster ändras och modifieras från tid till annan.

Skadeersättning

Som användare åtar du dig att hålla bolaget skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har agerat i strid med dessa användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du som regel 14 dagars ångerrätt. Vid köp av digitala tjänster på bolagets webbplats måste du dock frånsäga dig din ångerrätt eftersom bolagets tjänst innebär att du begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har betalat för den. Det innebär att du accepterar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Bolagets tjänst anses fullgjord så snart du har tillgång till tjänsten på webbplatsen.

Överlåtelse

Genom att acceptera Användarvillkoren godkänner du att avtalet som du har ingått med Emelie Cajsdotter, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Emelie Cajsdotter eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar tjänsterna.

Jurisdiktion

Webbplatsen drivs från Sverige och användarvillkoren styrs av svensk lag. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden.

 

Kontakt

Emelie Cajsdotter, Påderöd Långemyr 3, 457 51 BULLAREN

För frågor gällande personuppgifter kontakta info@miothewayofcompassion.com

 

Uppdaterat: 2022-12-28

bottom of page