top of page

Kurser

Här kan du ta del av våra kurser. Det finns dels kurser som är helt digitala, dels kurser som du kan ta del av på plats med flocken kallar vi för Akademi Friskeröd.

Anmälan till samtliga kurser som Akademi Friskeröd håller i anmäler du dig till genom att skicka en beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen. Det är sedan hästarna som väljer ut vilka elever som är redo för att delta på kursen. Anmälan skickas till ecajsdotter@yahoo.com (ha tålamod, svar kommer, men kanske inte på en gång!).

Akademi Friskeröd: Tvåårig grundutbildning i empatisk samexistens

Utbildningen bygger på Mios principer och de Hashemitiska hästarnas sju linjer. All övrig information finns i kursplanen

Inga förkunskaper krävs. Anmäl dig genom att skicka en beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen till ecajsdotter@yahoo.com. Nästa kursstart våren 2024.

Sigvard 2.jpg

Akademi Friskeröd: Ninos hovskola

En öppen klass för dem som är intresserade av att fördjupa det konstnärliga och läkande hantverk, som verkning av hovar kan innebära. Vi möts varje onsdag var fjärde vecka, året runt, med början i vecka 3.
 

Förkunskaper i form av grundläggande erfarenhet av verkning krävs.
 

Kursen är kostnadsfri, då man bidrar med att utföra verkning på de hästar som deltar. Rasp och andra verktyg har man med sig själv.
Nino fördjupar sig i ett ämne vid varje tillfälle. Utskick gällande plats och tema går ut senast måndag samma vecka som kursen infaller.

 

Tid: från 10.30 till någon gång under eftermiddagen/tidig kväll.
Man kan också ta del av inspelat material, då alla genomgångar spelas in på röstmemo.
Intresseanmälan sker via mail till ecajsdotter@yahoo.com

Bild flocken_edited.jpg

Akademi Friskeröd: Celestes markvårdskurs

Detta är en fristående påbyggnadskurs, initierad av den betesplanerande hästen Celeste. Fokus ligger på att återknyta människans relation till marken och det naturliga kretsloppet. Här krävs vissa förkunskaper, så som ett första basår på grundutbildningen, eller att man på annat sätt deltagit i verksamheten på gården och därmed övat på empatisk kommunikation. Känner du dig osäker kan du skicka ett mail till Emelie och beskriv din längtan/situation.

 

Intresseanmälan görs via mail till ecajsdotter@yahoo.com och
alla anmälningar gås igenom av Celeste.

 

Det första året på denna kurs pågår under 2023, och en ny kursstart planeras till våren 2024. Vi möts under 8 fredagar, fördelade över året. Upplägget fungerar som ett årshjul och möjlighet finns att påbörja kursen närsomhelst under årets gång och gå över på nästkommande år. Det går bra att delta på kursen digitalt. Alla kurstillfällen spelas in och kan tas del av i efterhand. 

Kursen finns också tillgänlig för internationella elever. Läs mer om det på den engelska sida. 

Datum för 2024:

16 februari, 15 mars, 26 april, 24 maj, 5 juli, 30 augusti, 11 oktober, 22 november.


Tid: 10-14.

Kostnad: 500 kr per kurstillfälle.

Celeste.JPG

Akademi Friskeröd: Barn- och ungdomskurs

Denna grupp möts 6 söndagar per år, fördelat över hela året. Tid: 10-14. Kostnad: 400 kr per tillfälle.

Varje kurstillfälle kretsar kring ett tema, utöver det är formen för övningarna
mycket fri och handlar i första hand om samvaron mellan människa och djur.
Intresseanmälan görs på mail till ecajsdotter@yahoo.com och gås igenom av hästarna.

IMG_2575.jpg
bottom of page