top of page

Kurser

Här kan du ta del av våra kurser, både på plats och online, under samlingsnamnet Akademi Friskeröd.

Anmälan till samtliga kurser görs genom att du anmäler intresse via mail till ecajsdotter@yahoo.com

Skriv ett personligt brev och förklara varför du är intresserad av just det här. Samtliga brev gås sedan igenom tillsammans med hästarna, som i slutänden är avgörande i antagningsprocessen. (Ha tålamod, svar kommer, men kanske inte på en gång).

Akademi Friskeröd: Tvåårig grundutbildning i empatisk samexistens

Utbildningen bygger på Mios principer och de Hashemitiska hästarnas sju linjer. All övrig information finns i kursplanen

Inga förkunskaper krävs. Anmäl dig genom att skicka en beskrivning av dig själv och varför du vill gå kursen till ecajsdotter@yahoo.com. Samtliga intresseanmälningar gås igenom av hästarna, som i slutänden är avgörande i antagningsprocessen. Nästa kursstart våren 2026.

Sigvard 2.jpg

Akademi Friskeröd: Ninos hovskola

En öppen klass för dem som är intresserade av att fördjupa det konstnärliga och läkande hantverk, som verkning av hovar kan innebära. Vi möts varje onsdag var fjärde vecka, året runt, med början i vecka 3.
 

Förkunskaper i form av grundläggande erfarenhet av verkning krävs.
 

Kursen är kostnadsfri, då man bidrar med att utföra verkning på de hästar som deltar. Rasp och andra verktyg har man med sig själv.
Nino fördjupar sig i ett ämne vid varje tillfälle. Utskick gällande plats och tema går ut senast måndag samma vecka som kursen infaller.

 

Tid: från 10.30 till någon gång under eftermiddagen/tidig kväll.
Man kan också ta del av inspelat material, då alla genomgångar spelas in på röstmemo.
Intresseanmälan sker via mail till ecajsdotter@yahoo.com

Bild flocken_edited.jpg

Akademi Friskeröd: Celestes markvårdskurs

Detta är en fristående påbyggnadskurs, initierad av den betesplanerande hästen Celeste. Fokus ligger på att återknyta människans relation till marken och det naturliga kretsloppet. Här krävs vissa förkunskaper, så som ett första basår på grundutbildningen, eller att man på annat sätt deltagit i verksamheten på gården och därmed övat på empatisk kommunikation. Känner du dig osäker kan du skicka ett mail till Emelie och beskriv din längtan/situation.

 

Intresseanmälan görs via mail till ecajsdotter@yahoo.com och
alla anmälningar gås igenom av Celeste.

 

Vi möts under 8 tillfällen, fördelade över året. Upplägget fungerar som ett årshjul och möjlighet finns att påbörja kursen närsomhelst under årets gång och gå över på nästkommande år. Det går bra att delta på kursen digitalt. Alla kurstillfällen spelas in och kan tas del av i efterhand. 

Kursen finns också tillgänlig för internationella elever. Läs mer om det på den engelska sidan. 

Datum för 2024:

16 februari, 15 mars, 26 april, 24 maj, 5 juli, 30 augusti, 11 oktober, 22 november.

Datum för 2025:

26/1, 23/2, 12/4, 10/5, 5/7, 2/8, 27/9, 9/11


Tid: 10-14.

Kostnad: 500 kr per kurstillfälle.

Celeste.JPG

Akademi Friskeröd: Örtkurs i naturens egen regi

Efter att de första bohuslindarna planterades på Surtung i höstas, har det uttryckts en längtan. Denna längtan är nu besvarad i form av en möjlighet att lära sig mer om växter och deras ovärderliga gåvor till världen.

 

Örtmedicin, ur ett fördjupat och för oss människor
nytt perspektiv, förmedlat genom naturväsen och växterna själva.
Detta är en unik möjlighet, som också kräver ett respektfullt åtagande och hängivenhet från människans sida. Det kommer att behövas öppenhet, fokus och total närvaro.

 

Kursens upplägg består av tre heldagar: 25/5, 20/7, 28/9.
Tid: kl. 9.00 - 17.00.

 

Det är svårt att bedöma tiden, men avslut mellan kl 16-17 ca.
 

Varje kurstillfälle kommer att delas upp i tre segment, med kortare pauser emellan.
 

Plats: Surtung och Friskeröd med omnejd.
Kostnad: 1000 kr per tillfälle, sammanlagt 3000 kr. Hela summan kommer oavkortat att skänkas till träd och växter på Surtung och Friskeröd, för att på så vis kunna bidra till att uppfylla deras behov och önskningar.

 

Tolkande, assisterande människor: Jessica Andersson och Emelie Cajsdotter.
 

Som elev förbinder man sig till att delta vid samtliga tre tillfällen, och fysisk närvaro krävs. Vi kommer att spela in och skriva ner material, men det är ingen distansutbildning. Vet man på förhand att man inte kan närvara vid samtliga tillfällen, är det bättre att vänta.
 

Förhoppningen är att denna kurs kommer att vara återkommande, under lång tid framöver. Intresseanmälan sker till ecajsdotter@yahoo.com. Samtliga ansökningar gås igenom tillsammans med den stora kastanjen på Surtung. Därefter meddelas om man har en plats.

DSC_7392.jpg

Akademi Friskeröd: Barn- och ungdomskurs

Denna grupp möts 6 söndagar per år, fördelat över hela året. Tid: 10-14. Kostnad: 400 kr per tillfälle.

Varje kurstillfälle kretsar kring ett tema, utöver det är formen för övningarna
mycket fri och handlar i första hand om samvaron mellan människa och djur.
Intresseanmälan görs på mail till ecajsdotter@yahoo.com och gås igenom av hästarna.

IMG_2575.jpg
bottom of page